ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เปลี่ยนขยะ สร้างมูลค่า
ชื่ออาจารย์ : นายภัทรพล สุรชิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2563,20:32  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เปลี่ยนขยะ สร้างมูลค่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุชาดา พึ่งพระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2563,20:31  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความและการเขียน
ชื่ออาจารย์ : นางสวีวรรณ์ ภมรสูตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2563,17:14  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การคัดแยะขยะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวถิรนันท์ จำปาวงค์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2563,05:53  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
ชื่ออาจารย์ : นางสวีวรรณ์ ภมรสูตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,17:49  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจีระวรรณ จันทร์ชูกลิ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,17:07  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเขียนโวหารภาพพจน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชริยา มุ่งฝอยกลาง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,16:44  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 5 ขั้นตอนการใช้ zoom
ชื่ออาจารย์ : นายสุขสันต์ ผมทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,16:33  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
ชื่ออาจารย์ : นายปรีดี ภมรสูตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,23:37  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
ชื่ออาจารย์ : นางสวีวรรณ์ ภมรสูตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,23:10  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..