ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ขบร้องเพลงสากล
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพาขวัญ พวงเพชร
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,14:18   อ่าน 161 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เวทคณิต
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภินัทช์ ปัญญา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,14:15   อ่าน 157 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 คิดเลขเร็ว
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกตัญญุตา สืบวงศ์
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,14:14   อ่าน 124 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 คิดเลขเร็ว
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอมรดา ทองใบ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,14:08   อ่าน 127 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จัดสวนถาดแบบแห้ง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสิริสมบูรณ์ หุ่นงาม
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,14:04   อ่าน 146 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การเขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุมหุ่นยนต์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,13:42   อ่าน 122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 คัดลายมือสื่อภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุชานันท์ พอดี
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,13:38   อ่าน 136 ครั้ง